Netwerkscholen gezocht!

Over het 3M-project

Het project “Meer kansen Met Meertaligheid” (3M), is een project van het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid van de NHL Stenden Hogeschool, gericht op het verbeteren van de positie van het Fries en andere minderheids- en migrantentalen in het Friese basisonderwijs. Binnen het 3M-project wordt een interventie ontwikkeld en geïmplementeerd voor:

  • Minder taalscheiding tussen de voertalen in het onderwijs (Nederlands, Fries en Engels)
  • Waardering van migrantentalen
  • Meer gebruik van het Engels en Fries naast het Nederlands.

 

Met deze aanpak wil het project de attitudes van leerlingen en docenten ten aanzien van het leren van minderheids- en migrantentalen en meertaligheid positief beïnvloeden. In de eerste fase van het project (schooljaren 2017-2018 en 2018-2019) zijn in samenwerking met 8 projectscholen activiteiten ontwikkeld gericht op de meertalige vraagstukken van de deelnemende scholen. In fase 2 van het project (schooljaren 2019-2020 en 2020-2021) gaan 4 nieuwe projectscholen deze activiteiten implementeren en evalueren. De activiteiten staan in een online toolbox.

 

 

De rol van een netwerkschool

 

We werken met project- en netwerkscholen. De vier ontwikkelscholen die intensieve consultatie krijgen, zijn al gevonden: nu zijn wij nog op zoek naar netwerkscholen. Netwerkscholen krijgen toegang tot de volledige toolbox met activiteiten die in samenwerking met de fase 1 projectscholen zijn ontwikkeld. Netwerkscholen kunnen gebruik maken van de activiteiten die goed aansluiten bij hun school en deze door middel van een korte vragenlijst van feedback voorzien. Netwerkscholen zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de studie-avonden die worden georganiseerd op de NHL Stenden Hogeschool, maar hebben hier geen verplichtingen in. Tevens kunnen zij het projectteam inschakelen voor consultatie op de NHL Stenden Hogeschool. Op deze manier kan uw school op een laagdrempelige manier proeven aan een holistische aanpak van meertaligheid!