Welkom bij onze eerste 3M-nieuwsbrief!

december 2018

In deze nieuwsbrief vinden jullie de laatste nieuwtjes over het 3M-Project (Meer kansen Met Meertaligheid). De nieuwsbrief verschijnt 2x per schooljaar. In iedere editie staat er een school, leerkracht of partner in the spotlight, kijken we terug op afgelopen events en blikken we vooruit op wat er nog op stapel staat dit schooljaar.

 
 
3M

Studieavond 'Meertalige Verhalen'

Op dinsdagavond 27 november vond de eerste 3M-studieavond over de nieuwe activiteit ‘Meertalige Verhalen’ plaats. Leerkrachten van fase 1 scholen waren aanwezig en hebben, onder het genot van pizza en een gezonde salade, theorie en uitleg gekregen over het doel en de opzet van de activiteit. De komende weken zullen zij aan de slag gaan met Meertalige Verhalen rond het thema ‘kerst’.

 

3M

3M

"Spaghetti met confetti"

Us kollega Sigrid Kingma, dichteres en ek wurksum by it Lektoraat Frysk en Meartaligens, is dwaande west mei de aktiviteit ‘Meartalige Gedichten’ op ‘e Koningin Wilhelminaschool lokaasje Transvaal yn Ljouwert. Yn twa lessen hat sy tegearre mei master Douwe en learlingen fan groep 5 in prachtich meartalich gedicht rûn it tema iten makke.

Lees meer

 

3M

3M

3M-website is online!

Onze website www.3mproject.nl is in de lucht! Op de website vind je alle informatie over de opzet en het doel van het project, over de verschillende fases, de werkpakketten en de 3M-Toolbox. Op de website vind je tevens een handig overzicht van de deelnemende scholen, de partners en voorbeelden van de activiteiten die wij doen.

Naar de website

 
3m
 

Juf Petra Zwart van CBS De Flambou

De Flambou, Oosterbierum

Deze keer staat Petra Zwart in the spotlight. Zij is leerkracht van groep 6/7/8 van CBS De Flambou in Oosterbierum en wij onderwierpen haar aan vragen over meertaligheid op De Flambou. "Als ik de leerling verbied om zijn moedertaal te spreken in mijn klas, dan zet ik iets op slot."

"We bedenken als school verschillende talige activiteiten en zetten deze effectief in de klasroutine in. We proberen ook onze huidige taalmethode aan te passen zodat het niet alleen maar over de Nederlandse taal gaat, maar dat de opdrachten in meerdere talen uitgevoerd kunnen worden. Bij de opdracht 'Recept schrijven voor de fijne klas' overleggen de kinderen met elkaar in het Nederlands wat een recept eigenlijk is. Daarna mogen ze één taal kiezen, die voor hun van betekenis is en gaan we alle recepten met elkaar vergelijken op basis van vorm, taal en gelijkenissen daartussen. De leerlingen gaan zo op een andere manier met de taalles aan de slag."

"We hebben ontzettend veel geleerd van het 3M-Project. We gebruiken alle talen door elkaar en we zijn ook los gekomen van de denkwijze dat je je moedertaal op school niet mag gebruiken. Mijn advies is om de thuistalen van kinderen in de school te gebruiken. Het gaat om hun moedertaal, de eerste taal waarmee ze aangesproken zijn, hun hartstaal. Als ik de leerling verbied om de moedertaal te spreken in mijn klas, dan zet ik iets op slot. De wereld is groot, we zeggen vaak: kijk om je heen, wat zijn er mooie talen! Taal is veel meer dan een communicatie-middel, het is ook een deel van de cultuur."

Lees het volledige interview

 
3M

Nieuw(jaars)activiteit

Op één van onze fase 2 scholen kwamen ze met een leuk idee: een meertalige wensboom. Iedere leerling schrijft in zijn/haar thuistaal een wens voor het nieuwe jaar voor de hele school. Alle wensen worden in een (zelfgemaakte) boom gehangen op een centrale plek in de school. De wensen kunnen op kaartjes geschreven worden maar natuurlijk kan er ook geknutseld worden. Denk aan: een versierde bal, een zelfgemaakt poppetje, etc. Wij zien jullie producten graag terug via facebook, twitter, instagram of via de mail!

Mail ons!

 
3M
 

Educatief platform MySchoolsNetwork

MySchoolsNetwork

MySchoolsNetwork is een gratis en niet-commercieel educatief online platform waarop leerlingen, studenten en leerkrachten van over de gehele wereld in een veilige leeromgeving met elkaar kunnen werken aan hun taalvaardigheden, wereldburgerschap en digitale vaardigheden.

Op MySchoolsNetwork kunnen leerlingen deelnemen aan ‘events’ of ‘projects’. Bij deelname aan ‘events’ kunnen zij teksten, foto’s of video’s plaatsen en daarmee iets vertellen over een onderwerp dat aansluit op hun interesses. Via de ‘projects’ hebben leerlingen de mogelijkheid om een geheel eigen pagina te maken, met een eigen onderwerp of over een onderwerp dat u als leerkracht aandraagt. Zo kan bijvoorbeeld een werkstuk geheel via MySchoolsNetwork worden gemaakt, inclusief ondersteunende video’s en afbeeldingen.

Met MySchoolsNetwork werkt u aan kerndoelen 13 tot 16, 20, 21 en 49. Veiligheid wordt gegarandeerd door moderators die alle berichten controleren. Nadat een school zich heeft opgegeven worden de accounts voor leerlingen aangemaakt op basis van de gegevens die u als leerkracht aanlevert. Na een introductieles (verzorgd door MySchoolsNetwork) kunnen de leerlingen aan de slag.

Geïnteresseerd?
Neem vrijblijvend contact op via info@myschoolsnetwork.com

Noot van de 3M-projectgroep: De activiteit “Meertalige Verhalen” wordt op MySchoolsNetwork als project aangeboden. Meld jullie aan en neem een kijkje!

Lees meer

 
 
3M
3M 3M 3M 3M 3M

3M-eveneminten

10 oktober 2018: De 4e 3M-wurksjop mei as tema ‘de Meartalige klasse’. Spreksters Emmanuelle Le Pichon-Vorstman en ús eigen Suzanne Dekker joegen in presintaasje mei in soad praktyske oefeningen oer hoe’t je optimaal gebrûk meitsje kinne fan de ferskillende talen yn ‘e klasse. Foar wa’t it neilêze wol, kin de presintaasje hjir opfreegje.
27 novimber 2018: 3M-stúdzjejûn oer de nije aktiviteit ‘Meartalige Ferhalen’.


Presintaasjes yn binnen- en bûtenlân

Fan de simmer ôf hawwe wy in tal presintaasjes jûn yn binnen- en bûtenlân.

6 september 2018: Presintaasje op de European Conference on Educational Research (ECER) (Bolzano, Itaalje). Titel: “Translanguaging in Trilingual Education”
13 september 2018: Presintaasje op it 11th International Conference on Multilingualism and Third Language Acquisition (Lissabon, Portugal). Titel: “Translanguaging as a bridge between languages in the Netherlands”
9 november 2018: Presintaasje op de TPO Studiedag Nuffic (Amersfoort). Titel: “Early bilingual teaching in contexts of language diversity”.
9 november 2018: Wurksjop op it DRONGO talenfestival (Nijmegen). Titel: “Haal meer uit meertaligheid”

 
 

3MWoensdag 16 januari 2019
14:30-17:30 uur

Studiemiddag met activiteitenmarkt voor 3M fase 1 scholen

3MDinsdag 5 februari 2019
17:00-20:00 uur

Studieavond “Identity Texts” voor 3M fase 1 scholen

3M Woensdag 22 mei 2019
14:30-17:30 uur
Laatste 3M-workshop voor alle 3M-deelnemers en partners


3M16-18 december 2018, Gent, België
Conference on Multilingualism (COM)
Posterpresentatie

3M25-27 maart 2019, Valetta, Malta
2nd International Conference on Bilingualism
Symposium

3M22-24 mei 2019, Leeuwarden
17th International Conference on Minority Languages (ICML XVII)
Symposium

 
 
3M
 
 
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
 
 
3M
 

3M

 

3M Project
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden
Tel. (receptie): 088-9917000
3mproject@nhl.nl

 
3M Website3M Twitter3M Facebook3M LinkedIn3M Instagram
Het 3M-project is een project van NHL Stenden Hogeschool 3M wordt gefinancierd door SiA