3M-nieuwsbrief #2 - juli 2019!

Welkom bij onze tweede 3M-nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vinden jullie de laatste nieuwtjes over het project, staat er een betrokkene bij het project in the spotlight en blikken we vooruit op wat er nog op stapel staat dit schooljaar.

 
 
3M

3M Activiteitenmarkt

Op woensdagmiddag 6 maart vond er een activiteitenmarkt plaats voor leerkrachten van het 3M en het Talen4all project. De leerkrachten konden ontworpen activiteiten delen en kiezen uit een zestal activiteiten die door het 3M-team i.s.m. PABO-3 studenten aangeboden werden.

 

3M

3M

Lancering app en e3M leeromgeving

Op woensdagmiddag 22 mei hadden we de afsluiting van fase 1 van het 3M-project en het Talen4all project. Met filmpjes van beide projecten blikten we terug op de afgelopen twee jaar. Ook werd de app Monstertaal, ontwikkeld voor Talen4all, gelanceerd. Deze app is inmiddels al 800 keer gedownload en wordt dus volop gebruikt door de scholen! Ook de online leeromgeving e3M, ontwikkeld voor 3M, werd gelanceerd. Deze zestalige leeromgeving is bedoeld voor de groepen 5 en 6 en richt zich op Natuur & Techniek. Een groep PABO3-studenten heeft het eerste thema van e3M gepilot en na de zomer gaan we hiermee verder. Meer informatie hierover volgt spoedig!

 

3M

3M

AVIOR eindcongres

Op woensdag 3 juli vindt het eindcongres plaats van het AVIOR project. AVIOR is een Erasmus+ project door Risbo (Rotterdam) en Rutu Foundation (Amsterdam), waarbij de afgelopen drie jaar meertalig lesmateriaal is ontwikkeld voor kinderen van 4-8 jaar. 3M zal aanwezig zijn bij de presentatie van de resultaten van dit project op woensdagavond 3 juli vanaf 18:00 uur te Amsterdam. Als partner van 3M zijn jullie van harte uitgenodigd om mee te gaan naar deze informatieve avond. Voor vragen of interesse doorgeven, mail suzanne.dekker@nhl.nl .

 
3m
 

Fase 1 en fase 2 van 3M

Onderzoek

Voor fase 1 zit het grootste deel van het werk er bijna op. Er is met de 8 fase 1 scholen flink gewerkt de afgelopen twee jaar en we hebben samen prachtige activiteiten ontwikkeld waarmee we onze toolbox vullen waarvan een eerste versie deze zomer beschikbaar wordt gesteld. In fase 2 krijgen de fase 1 leerkrachten allemaal nog een paar uur voor nascholing en voor coaching van de fase 2 scholen. Meer informatie volgt.

In september starten we dan met fase 2 van het 3M-project waarin we de in fase 1 ontwikkelde activiteiten implementeren op 4 nieuwe scholen en hier onderzoek naar doen. Op woensdagmiddag 11 september organiseren we een startbijeenkomst voor de 4 fase 2 scholen en de 8 fase 1 scholen. We hebben veel zin in de nieuwe fase!Fase 1 en fase 2: enquêtes en tests

Onderzoek

Fase 1 scholen hebben de afgelopen twee jaar meegedaan aan de eerste ronde enquêtes en tests, of worden voor de zomer nog bezocht door Suzanne hiervoor. Mocht je zelf nog niet mee hebben gedaan met de enquête, dan kan je die hier nog invullen. Verder attenderen wij jullie er graag op dat dit onderzoek nog niet volledig afgesloten is, en nog verder plaats vindt tijdens fase 2. Zoals eerder aangekondigd worden de enquêtes en tests herhaald. Hiervoor wordt in de loop van het nieuwe schooljaar contact met jullie opgenomen. Ook komt Suzanne graag langs in september om een kort interview met jullie te houden over jullie

ervaringen, verwachtingen en resultaten van het 3M-project. Hiervoor zal een aparte afspraak worden gemaakt.

Voor fase 2 scholen begint het onderzoek in september 2019. Dit zal bestaan uit dezelfde enquêtes, interviews en testjes waaraan de fase 1 scholen ook hebben meegedaan. Hiervoor zal Suzanne in de loop van fase 2 een aantal keer langskomen. Vanaf medio augustus wordt er meer informatie opgestuurd over dit proces. Als jullie vragen hebben voor die tijd, neem dan contact op met suzanne.dekker@nhl.nl.

 
3M

Omgaan met meertaligheid

De Taalunie heeft samen met Meertaligheid.be en Meertalig.nl het kennisdossier “Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs in het Nederlandse taalgebied” samengesteld. Het gaat om vragen van ouders, onderwijsprofessionals en beleidsmakers, die beantwoord worden door 8 taalwetenschappers.

Naar het kennisdossier

 

3M

3M

Eindevaluatie fase 1 3M-project

Voor de fase 1 scholen: willen jullie de eindevaluatie invullen voor fase 1 van het 3M-project? Bedankt!

Naar de eindevaluatie fase 1 3M-project

 
3M
 

MySchoolsNetwork

Van februari t/m juni hadden wij twee masterstudenten Multilingualism van de RuG in ons team: Jeske Slagman en Camila Tabaro.
Camila vertelt over haar scriptieonderzoek, waarvoor zij de 570 (!) verzamelde taalportretten analyseerde.

Along with the 3M and Talen4all projects, a total of 570 language portraits from pupils aged 6 to 13 were collected from October 2017 until March 2019. Language portraits are a graphic visualization of one’s linguistic repertoire, in which pupils chose different colours to represent different languages, placing them on an outline of a body silhouette. Besides the language portraits, the children also answered a background language questionnaire, and some of the pupils were interviewed in order to further explore the children’s choices of colours and the placement

of these colours on the body silhouette. All language portraits, questionnaires and interviews collected were then analysed, giving us an insight into the language background, attitudes and practices of pupils of primary schools in Fryslân.

The results of our analysis have showed that, as expected, the student population of primary schools in Fryslân is very heterogeneous, with a great number of pupils able to speak two or more languages.

Lees hier de rest van Camila's verslag

 
 
3M
3M 3M 3M 3M 3M 3M

3M-eveneminten

6 maart 2019: activiteitenmarkt voor leerkrachten van 3M en Talen4all projecten.
22 maaie 2019: 6e 3M-wurksjop mei ôfsluting faze 1 3M en Talen4all en foarútsjen op faze 2 fan 3M


Presintaasjes yn binnen- en bûtenlân

Fan de simmer ôf oan hawwe wy in tal presintaasjes jûn yn binnen- en bûtenlân.

25-27 maart 2019: 2nd International Conference on Bilingualism (Valetta, Malta), sympoasium. 
Titels: “From trilingual models to holistic multilingual education in the Netherlands”, “Best practices in multilingual education in Fryslân” en “Attitudes towards multilingual education in Frisian primary schools”;
11-12 april 2019: 3rd Swedish Translanguaging Conference (Växjö, Sweden), sympoasium.
Titel: “Aspects of translanguaging in primary and secondary education: pedagogies, practices and beliefs”;
9 maaie 2019: Donostia lecture (San Sebastian, Baskelân, Spanje)
Titel: “L3 English development and multilingual education in Fryslân”; 15 maaie 2019: Masterclass Nuffic (Den Haag)
Titel: “Meer kansen met Meertaligheid”;
22-24 maaie 2019: 17th International Conference on Minority Languages (Ljouwert), sympoasium.
Titel: “Multilingual Education 2.0 – from Frisian only to Plurilingual Education”;
19 juny 2019: WOW Meartalich (Drachten), wurkwinkel.
Titel: “Taalrykdom werkenne troch meartalich ûnderwiis”

 
 

3MWoensdag 11 september 2019
15.00-16.30 uur

Startbijeenkomst 3M fase 2 (uitnodiging volgt)


3M1 juli 2019, Gent, België
Symposium “The various guises of translanguaging”
Presentatie

3M3-6 september 2019, Hamburg, Duitsland
European Conference on Educational Research (ECER)
Symposium en presentaties

 
 
 

Tige tank!

Tankewol!

Heel veel dank, tige tank, thank you very much aan alle 3M fase 1 en Talen4all scholen voor jullie deelname aan de projecten!!
Het was een prachtige meertalige reis die we met jullie af mochten leggen. Veel dank voor al jullie inbreng, activiteiten en gezelligheid!
De 3M fase 1 scholen laten we nog niet helemaal los en hopen we nog te ontmoeten bij de nascholings- en coachingsactiviteiten in fase 2.

 
 
3M

Ta eintsjebeslút

Elkenien in prachtige simmer tawinske en graach oant sjen!

 
3M
 
 
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
 
 
3M
 

3M

 

3M Project
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden
Tel. (receptie): 088-9917000
3mproject@nhl.nl

 
3M Website3M Twitter3M Facebook3M LinkedIn3M Instagram
Het 3M-project is een project van NHL Stenden Hogeschool 3M wordt gefinancierd door SiA


Oanmelde foar de nijsbrief kin fia 3mproject@nhl.nl