3M Nieuwsbrief Januari 2021

Voor jullie ligt de 4e nieuwsbrief van het 3M-project. Deze verschijnt net als de 3M-nieuwsflits 2x per jaar. In deze nieuwsbrief vinden jullie alle laatste nieuwtjes over het 3M-project. We kijken terug op een bewogen 2020 en blikken vooruit op het nieuwe jaar.

 
 
3M

Een bijzonder begin en het vervolg van 3M

Op 16 december werden vanwege het coronavirus opnieuw de scholen gesloten. In lockdown hebben we het nieuwe jaar verwelkomd en 2021 begint met de uitdaging van het thuisonderwijs. Met het begin van 2021 is voor 3M het laatste jaar van start gegaan. Ook voor het onderzoek hebben de coronamaatregelen voor de nodige uitdaging gezorgd en een beroep gedaan op creativiteit en flexibiliteit. Doordat de maatregelen het lastig maakten om het onderzoek op de scholen voort te zetten, is het 3M project verlengd tot december 2021.

Uitdagingen

Ondanks de uitdagingen die het coronavirus ons bracht, hebben wij met zijn allen mooie dingen kunnen doen. Zo hebben enkele leerkrachten bij het strenger worden van de maatregelen zelf video-opnames gemaakt in hun klassen. Bedankt voor jullie inzet en flexibiliteit, samen hebben we gedacht in mogelijkheden en er het beste van gemaakt! Met de huidige lockdown ligt het maken van de video-opnames stil. Het blijft een onvoorspelbare periode en wij houden contact rondom het maken van nieuwe afspraken. In het kader van het attitudeonderzoek zullen wij vanaf maart de leerkrachten weer benaderen voor interviews.

 

3M

3M

Brainstormen over het onderwijs?

Sluit dan aan bij het online congres
'Talige Diversiteit in het Onderwijs' (TaDivO)
op 29 januari!

Heb je zin om te brainstormen over het onderwijs? Wil je meer weten over talige diversiteit in het onderwijs of wil je je kennis hierover delen? Dan ben je op 29 januari 2021 van harte welkom op het (gratis) onlinecongres Talige Diversiteit in het Onderwijs (TaDivO) - een meertalige dag met veel inspiratiesessies en mogelijkheden voor online uitwisseling.

3M-presentaties

Op dit online congres geeft het 3M-team diverse presentaties. Suzanne en Linde presenteren de eerste resultaten van de analyses van de interviews gericht op kennis, attitude, meertalige competenties en zelfreflectie van leerkrachten binnen het 3M project. Laura onderzoekt de klassikale interactie en het gebruik van meertaligheid in de klas en zal tijdens haar presentatie analyses bespreken die laten zien hoe klassikale interactie vormgegeven wordt bij het uitvoeren van meertalige activiteiten in de klas. Linde zal presenteren over peer-interactie, met de focus op de manier waarop middenbouw kinderen problemen initiëren en gespreksmatig herstellen tijdens het in peer interactie werken aan meertalige activiteiten.

Meer informatie en aanmelden

 
3M
3M

Suzanne van den Beukel, Kindcentrum De Eestroom

Voor deze nieuwsbrief zijn wij in gesprek gegaan met Suzanne van den Beukel, leerkracht van groep 3/4 op Kindcentrum De Eestroom. Suzanne deelde met ons haar ervaringen met het 3M project, het onderwijs geven op afstand én een tip voor andere leerkrachten. "Ik merk dat als je de talen van de kinderen gaat gebruiken, dat er veel lol gemaakt wordt."

Lees hier het hele interview

 
3M

3M Toolbox

Een kijkje nemen in de 3M Toolbox? Dat kan hier! De toolbox biedt een divers lesaanbod, waarbij je kunt denken aan meertalige rekenlessen, meertalige verhalen, maar ook meertalige activiteiten die gecombineerd kunnen worden met een creatieve les of een gymles. De Toolbox is in ontwikkeling en met behulp van jullie input hebben wij het streven om deze steeds te verbeteren en zo toegankelijk mogelijk te maken. Laat ons weten wat je van de activiteiten vindt door de vragenlijst in te vullen.

Naar de Toolbox

 

3M

3M

Taaltroost: Prijswinnaar Congres Levende Talen 2020

Toen het coronavirus toesloeg, is het project Taal yn Byld doorontwikkeld tot een online corona versie: TaalTroost. In deze vreemde tijd waarin online onderwijs centraal komt te staan, is TaalTroost een project dat de focus legt op verbinding. Verbinding tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, dorp of buurt. Tijdens dit project gaan leerlingen op zoek naar een taalschat, door hun vader, moeder, opa, oma of andere familieleden te vragen naar een mooie zin, waar ze vervolgens een poster van maken.

Het project TaalTroost, ontwikkeld door Janke Singelsma en Mirjam Günther (Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid) en Ewoud van der Weide (obs De Opslach, Wommels), won tijdens het Congres voor Levende talen, op 30 oktober 2020, het Europees Talenlabel 2020 van het Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs)!

Interview met Janke Singelsma

 
3M

e3M: de online leeromgeving

De online leeromgeving e3M is nog volop in ontwikkeling. Beide thema's, 'Vogels' en 'Bruggen', zijn nu in het Nederlands, Fries, Engels, Pools, Arabisch en Tigrinya en binnenkort ook beschikbaar in het Chinees en Turks. Bovendien wordt er in samenwerking met het project Versterking Drents en Duits in het basisonderwijs hard gewerkt aan het toevoegen van Drents en Duits.

Studente Cornelia Postma heeft onderzoek gedaan naar e3M, de online leeromgeving en deelt haar bevindingen:

"Voor het e3m project heb ik de digitale leeromgeving getest. Dit om te kijken wat goed werkt voor de leerkracht en de leerlingen en waar eventueel nog aanpassingen nodig zijn. Daarnaast heb ik op twee basisscholen in Friesland onderzoek gedaan naar de invloed van deze meertalige digitale leeromgeving, op de taalattitude van leerlingen en wat de invloed betreft de leeropbrengst is."

"Door middel van een vragenlijst vooraf en achteraf en middels gesprekken met de leerlingen heb ik vast kunnen stellen dat de taalattitude van de leerlingen, van in ieder geval één basisschool, op een positieve manier is beïnvloed. Helaas gooide corona roet in het eten en kon ik het volledige onderzoek niet afsluiten op mijn tweede onderzoeksschool."

"Wat betreft de leeropbrengst is het niet duidelijk vast te stellen wat de invloed is geweest van de meertalige digitale leeromgeving. Leerlingen met een andere moedertaal dan het Nederlands maakten zelden tot nooit de overstap naar de instructie in de moedertaal. Alleen wanneer dit specifiek werd aangegeven in de leeromgeving. Als reden gaven de leerlingen aan dat ze op school eigenlijk alleen gebruik maken van het Nederlands, want dit kan iedereen verstaan. Hier valt wat mij betreft nog veel winst te behalen. Uit de theorie blijkt namelijk dat het inzetten van de moedertaal van leerlingen tijdens de lessen, een positieve invloed heeft op het welbevinden, algemene taal- vaardigheid en de leeropbrengst. Waarom zou je dit als leerkracht niet willen stimuleren?"

Nieuwsgierig naar de online leeromgeving?

Het is nog steeds mogelijk om de omgeving te piloten! Aanmelden kan door de naam van je school, contactpersoon en e-mailadres te mailen naar 3mproject@nhlstenden.com. Na aanmelding krijg je een toegangscode toegestuurd.
Even rondkijken in de omgeving kan ook door als 'gast' op e3M in te loggen.

3M
 
3M

Thuisonderwijs en leesbevordering

De situatie rondom het thuisonderwijs zorgt voor de nodige druk, maar biedt ook kansen, juist voor meertalige leerlingen die door het thuisonderwijs meer input krijgen vanuit hun thuistaal. Een manier om op deze situatie in te spelen is door in te zetten op het lezen en zo de taalontwikkeling in brede zin te stimuleren.

Inzetten op leesbevordering voor meertalige leerlingen? Benieuwd naar hoe je online kunt voorlezen? Neem dan een kijkje op deze pagina, of klik hier voor een overzicht van meertalig (voor)leesmateriaal.

3M

Tips voor ouders

Ook voor ouders kan het fijn zijn om het voorlezen tijdens het thuisonderwijs verder op te pakken. Niet alleen omdat het voorlezen goed is voor de taalontwikkeling en de woordenschat van kinderen, maar ook omdat ouders door voor te lezen een fijn rustig moment samen met hun kind creëren. Lees daarom dit handige overzicht van tips en weetjes over voorlezen tijdens thuisonderwijs, voor (meertalige) ouders.

 

3M

3M

Internationale Dag van de Moedertaal: 21 februari

De talige diversiteit wordt bedreigd en steeds meer talen verdwijnen. In 1999 werd door UNESCO de Dag van de Moedertaal in het leven geroepen, met als doel de culturele en talige diversiteit te vieren en het belang ervan te benadrukken. Behoud van de culturele en talige diversiteit is de weg naar een duurzame toekomst. Het aanbieden van onderwijs in de moedertalen, is hierbij van groot belang.

Ruimte voor talige diversiteit in het onderwijs is een weg naar kennis en naar participatie in de samenleving en vormt zo de basis voor het toewerken naar een duurzame toekomst. Vier de talige diversiteit! Klik hier voor meer informatie en ideeën om de Dag van de Moedertaal te vieren met je leerlingen.

 
3M

Kansenongelijkheid in het onderwijs: een discussie

Heel Nederland praat over de documentaireserie Klassen van de NPO. De serie richt zich op de strijd voor kansengelijkheid in het onderwijs, een onderwerp nauw verbonden aan talige en culturele diversiteit. In de documentairereeks worden verklaringen voor kansenongelijkheid besproken.

Als reactie op de documentaireserie, bespreken Orhan Agirdag en Michael Merry deze verklaringen en bekijken zij de kwestie vanuit een ander perspectief. Zij noemen dat men de oorzaken voor kansenongelijkheid bij de tekortkomingen van leerlingen en hun families legt, waarna zij pleiten voor een verandering in het denken en zo een andere blik werpen op de discussie rondom kansenongelijkheid in het onderwijs.

Lees hier hun reactie

 
 
 
3M
3M

Een artikel over de in fase 1 van 3M afgenomen taalportretten:
Tabaro, C., J. Duarte, & M. Günther-van der Meij (2020). 'Red is the colour of the heart': the colours of languages in language portraits of primary school children. Language & Education.

 
3M

Een artikel over het opzetten van projecten gericht op meertaligheid in het PO en VO, o.a. over het 3M-project (verkrijgbaar via 3mproject@nhlstenden.com):
Duarte, Joana, Mirjam Günther-van der Meij & Charlie Robinson-Jones (2021). 'De essentiële rol van talen in tweetalige regio's'. Onderzoeksgroep Vitale Educatie - deel 3. Leeuwarden: NHL Stenden Hogeschool.

 
3M
3M

Attitudeonderzoek

Binnenkort verschijnt het eerste artikel over het begeleidende onderzoek van Suzanne Dekker. Door middel van vragenlijsten en computerspelletjes te analyseren, kijkt ze naar de houdingen van leerlingen tegenover meertaligheid. Uit zowel de enquêtes als de computerexperimenten blijkt dat leerlingen aan het begin van fase twee vrij negatief stonden tegenover uitingen van meertaligheid: Marokkaanse en Friese accenten werden negatiever beoordeeld dan standaard Nederlands, en Marokkaans en Andere Talen scoorden als categorieën lager in de enquêtes. De volgende stap in het onderzoek is kijken of (en hoe) dit in de afgelopen twee jaar veranderd is.

 
 

Er vinden veel online congressen plaats waar o.a. het 3M-team presentaties en symposia verzorgt:


3M29 januari 2021, Leeuwarden (online)
Online congres 'Talige Diversiteit in het Onderwijs'
Georganiseerd door het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid, NHL Stenden Hogeschool

3M8 - 9 maart 2021, Utrecht (online)
Velon online Verjaardagscongres
Thema: Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen. Georganiseerd door Velon: vereniging van, voor en door lerarenopleiders

3M24 - 26 maart 2021, Bilbao (online)
18th International Conference on Minority Languages (ICML XVIII)
Thema: 'Minority languages: In the long run'. Georganiseerd door onderzoeksgroep Nor Ikerketa Taldea en de Universiteit van Baskenland.

3M2 - 4 juli 2021, Oxford (online)
UKLA 56th International Conference

3M7 - 9 juli 2021, Santiago de Compostela (online)
WERA 2021

3M15 - 21 augustus 2021, Groningen (online)
AILA conference

3M6 - 9 september 2021, Geneve (online)
ECER 2021

3M8 - 11 september 2021, Zagreb (online)
12th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism

 
 
3M
 
 
3M

Reflectieavond voor projectscholen 26 januari

Op 26 januari hebben we tijdens de tweede reflectiebijeenkomst voor deelnemende projectscholen in de tweede fase van het 3M project online teruggeblikt op de afgelopen periode. In twee groepen hebben we ervaringen uitgewisseld rondom het thuisonderwijs en hebben we gekeken naar fragmenten van video-opnames van groepswerk waarin leerlingen samenwerken aan meertalige opdrachten.


In deze fragmenten laten kinderen zien dat ze samen 'denken' en van daaruit tot antwoorden komen, dat zij zelf georiënteerd zijn op het expliciet ('we gaan om de beurt') en impliciet (vertalen door middel van brainstormen) aanbrengen van een gespreksstructuur en dat de manier waarop en de mate waarin zij andere talen inzetten varieert. De fragmenten laten zien wanneer afgesproken is dat er in het Engels overlegd wordt, de kinderen dit gemotiveerd volhouden en elkaar daarin ook corrigeren. Door gedetailleerd naar hun overleg te kijken, kunnen we concluderen dat het bieden van nadenktijd in de eigen (!) thuistaal, om gedachten en ideeën eerst te ordenen om vervolgens te vertalen naar de gezamenlijke taal, kan leiden tot meer, en meer inhoudelijk gebruik van een andere taal.

3M

Verder hebben we in kleine groepjes ervaringen gedeeld rondom het thuisonderwijs. Leerkrachten ervaren uitdagingen, bijvoorbeeld het lastig kunnen bereiken van bepaalde leerlingen, maar zien ook kansen. Zo biedt het onlineonderwijs de mogelijkheid om leerlingen meer individueel of in kleine groepjes te begeleiden, nu zij niet allemaal in een vol lokaal zitten. Fijn om te merken dat iedereen ondanks alle uitdagingen gemotiveerd is en de kansen benut.

Ten slotte hebben we nagedacht over mogelijke activiteiten in de thuissituatie en de ondersteuning van ouders hierbij. We hebben al een flyer voor (meertalig) voorlezen ontwikkeld en deze gaat ook vertaald worden naar andere in de klassen aanwezige talen. Wij willen de leerkrachten bedanken voor hun aanwezigheid en de waardevolle input. Mooi om zo gezamenlijk te zoeken naar het optimaliseren van een meertalige dialogische interactie in de klas.

Wij kijken uit naar de volgende bijeenkomst in maart!

 
3M
 

3M

 

NHL Stenden Hogeschool
Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid
t.a.v. 3M-project
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden
Tel. (receptie): 088-9917000
3mproject@nhlstenden.com

 
3M Website3M TwitterLectoraat M&G Facebook
Het 3M-project is een project van NHL Stenden Hogeschool Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid 3M wordt gefinancierd door SiA


Oanmelde foar de nijsbrief kin fia 3mproject@nhlstenden.com.

Dizze nijsbrief wurdt ferstjoerd troch ien fan ús 3M-partners:
it Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen.