3M Nieuwsflits Oktober 2021

Voor jullie ligt de 6e nieuwsflits van het 3M-project. De nieuwsflits verschijnt net als de nieuwsbrief 2x per schooljaar. In de nieuwsflits geven we een korte indruk van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden en blikken we vooruit op de komende maanden.

Opent de nieuwsbrief niet helemaal goed in uw emailaccount? 

Klik dan rechts bovenaan deze pagina voor de online versie. 

 
 
 

3M

3M

Uitnodiging: Feestelijke afsluiting 3M-project

Na vier jaar intensief werken aan de ontwikkeling van meertalig onderwijs, loopt het 3M-project in december af. Nu het weer mag, willen wij heel graag fysiek met alle betrokken leerkrachten, directeuren en partners een feestelijke afsluiting houden (die natuurlijk ook online kan worden gevolgd). Tijdens deze bijeenkomst delen wij de ervaringen uit het project met elkaar, laten we de ontwikkelde tools zien en presenteren we de uitkomsten van het onderzoek. Tevens zal er ruimte zijn voor uitwisseling tussen scholen. En aan het eind is er natuurlijk een 3M-borrel.

 We hopen jullie allemaal weer te (kunnen) zien! It giet oan! Klik hieronder voor meer informatie.

Informatie en aanmelding

 

3M

3M

Oproep: interviews en opnames

Nu het project afloopt, zijn wij bezig met de laatste dataverzameling. Suzanne benadert daarom alle leerkrachten van projectscholen uit fase 1 en 2 nog een laatste keer voor een interview. Zelf een afspraak met Suzanne maken? Dan kan via de button hieronder. Naast interviews, willen we graag opnames maken in de klassen ten behoeve van zogenaamde kennisclips. In de kennisclips laten we voorbeelden zien van uitvoering van de 3M-toolboxactiviteiten. Mogen wij bij jullie in de klas komen filmen? Laat het ons weten!

Afspraak maken

 
3M
3M

E3M

De ontwikkeling van onze online leeromgeving e3M is afgerond. Beide thema’s, Vogels en Bruggen, zijn in het Nederlands, Fries, Engels, Pools, Arabisch en Tigrinya beschikbaar. De afgelopen maanden is de omgeving al getest door verschillende scholen in Friesland. In samenwerking met het project Versterking Drents en Duits in het basisonderwijs is er voor de Drentse context een aparte omgeving (eDenD) beschikbaar met Drents, Duits, Nederlands en Engels.

Piloten e-3M

Wil je de e3M of eDenD omgeving piloten? Dat kan! Tot en met december 2021 nog onder begeleiding van het 3M-projectteam. Daarna blijft de omgeving uiteraard ook nog beschikbaar maar zonder begeleiding van het projectteam. Aanmelden kan door de naam van je school, contactpersoon en e-mailadres te mailen naar 3mproject@nhlstenden.com. Na aanmelding krijg je een toegangscode toegestuurd. Even rondkijken in de omgeving kan ook door als ‘gast’ op e3M in te loggen. Of bekijk het e3M-promofilmpje hier.

 
3M

Uitnodiging: Symposium

Op donderdag 28 oktober a.s. organiseert het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid een online symposium, waarin dr. Orhan Agirdag als gastspreker zal optreden. Dit symposium is opengesteld voor iedereen die belangstelling heeft voor ‘Onderwijs in een gekleurde samenleving’. Deelname is gratis. Aanmelden voor het symposium kan via dit aanmeldformulier

Onderwijs in een gekleurde samenleving

 ‘Ongelijkheid in het onderwijs is geen natuurwet’. Diversiteit en goed onderwijs kunnen perfect samengaan. Daar bestaat voldoende wetenschappelijk bewijs voor. Het blijkt ook uit de vele voorbeelden van scholen in binnen- en buitenland. Helaas vind je die nauwelijks terug in (o.a.) de lerarenopleidingen. Met zijn boek “Onderwijs in een gekleurde samenleving”, biedt professor Orhan Agirdag (KU Leuven & University of Amsterdam / Universiteit van Amsterdam) ons een empirisch onderbouwd verhaal, en volop inspiratie om ongelijkheid te bestrijden. Tijdens deze lezing zal hij enkele inzichten uit zijn boek kort toelichten en stilstaan bij een aantal praktijkvoorbeelden. Als docenten en lerarenopleiders kunnen wij het roer zelf omgooien.

Aanmelden

 

3M

3M

Apps over Taaldiversiteit

Ben jij leraar en struggle jij soms ook met al die verschillende talen in je klas? Onze onderzoekers Joana en Janke hebben 5 apps, waaronder onze 3M-toolbox, voor je die taaldiversiteit in de klas leuker en makkelijker te maken. Je leest het hier!

Meer informatie

 

3M

3M

RAAK-award: 3M-project genomineerd!

Elk jaar wordt door Regieorgaan SIA een prijs uitgereikt voor het beste praktijkgerichte onderzoek. Het 3M-project is genomineerd voor de RAAK-award, welke op donderdag 25 november uitgereikt wordt tijdens het SIA-congres. Naast de juryprijzen wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. In de maanden voorafgaand aan het congres kan er binnenkort online gestemd worden via de website van Regieorgaan SIA.

Naar Regieorgaan SIA

 

3M

3M

Metrotaal Mind The Gap

De website Metrotaal – Mind The Gap is voortgekomen uit een project met als doel om de aanwezige talige diversiteit van leerlingen in het Vlaamse basisonderwijs te benutten. Neem een kijkje op de website om te ontdekken hoe Mind The Gap scholen op weg wil helpen naar een open taalbeleid waar alle talen thuis mogen zijn.

Website Metrotaal

 
 
 
3M3M

Informatie en aamelding

3M

AILA & ECER congres

Van 15 tot 20 augustus vond online, georganiseerd vanuit Groningen, het AILA World Congres of Applied Linguistics plaats. Daaropvolgend vond van 6 tot 10 september het ECER (European Conference on Educational Research) plaats. Helaas werd dit congres online gehouden in plaats van in Geneva. Het 3M-team heeft op beide congressen verscheidene presentaties verzorgd en het is waardevol hoe hij wij zo onze resultaten van het interactie- en attitudeonderzoek met een groter publiek kunnen delen en hierover in gesprek kunnen gaan.

3M


 
 

3M28 Oktober 2021, (Online)
Online Symposium 'Onderwijs in een gekleurde samenleving'

3M2 - 3 november 2021, (Leeuwarden)
VirtuLApp Final Multiplier Event

3M10 november 2021, (Leeuwarden)
Feestelijke afsluiting 3M-project

 
 
3M
 

3M

 

NHL Stenden Hogeschool
Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid
t.a.v. 3M-project
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden
Tel. (receptie): 088-9917000
3mproject@nhlstenden.com

 
3M Website3M TwitterLectoraat M&G Facebook
Het 3M-project is een project van NHL Stenden Hogeschool Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid 3M wordt gefinancierd door SiA


Oanmelde foar de nijsbrief kin fia 3mproject@nhlstenden.com.

Dizze nijsbrief wurdt ferstjoerd troch ien fan ús 3M-partners:
it Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen.