3M Nieuwsflits – februari 2019

Voor jullie ligt de nieuwsflits van het 3M-project. De nieuwsflits verschijnt net als de nieuwsbrief 2x per schooljaar. In de nieuwsflits geven we een korte indruk van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden en blikken we vooruit op de komende maanden. Zet in ieder geval woensdag 22 mei in jullie agenda’s, dan vindt de laatste 3M-workshop plaats waarin we fase 1 van het project afsluiten.

 
 
3M

Classroom English

Eerder berichtten we al over de samenwerking tussen 3M en Classroom English. Het team van Classroom English van Stenden Professionals geeft cursussen in het op een interactieve en creatieve manier toepassen van Engels in het reguliere onderwijs en het verbeteren van de door de leerkrachten reeds verworven Engelse taalkennis. Enkele 3M-scholen hebben inmiddels op de eigen school een taster session gehad van de collega’s van Classroom English.

Willen jullie ook een taster session? Laat het ons weten. Voor de scholen die de sessie reeds gehad hebben, smaakte het unaniem naar meer (ook vanwege het thema: voedsel 🙂)! Er kan bij het Nuffic een Internationalisering PO en VO (IPV) subsidie aangevraagd worden om de kosten van een volledige cursus te bekostigen.

Meer informatie

 

3M

3M

Studieavond ‘Identity Texts'

Op dinsdagavond 5 februari vond de twee studieavond plaats met als onderwerp ‘Identity Texts’. Identity teksten zijn meertalige teksten in de breedste zin (ze kunnen ook als blog of vlog worden geschreven), waarin leerlingen in de midden- en bovenbouw Nederlands, Engels en hun thuistalen gebruiken om hun kennis, ervaringen en ideeën over meertaligheid, culturele verschillen en migratie te delen en daarover te reflecteren. Doelstelling hierbij is de meertalige identiteiten van leerlingen te versterken.

De teksten kunnen een compilatie zijn van verschillende tekstsoorten: verslag, verhaal, interview, opinie. Tijdens de studieavond werd er door het 3M-team uitleg gegeven over identity texts en gingen de deelnemende leerkrachten aan de slag met de uitwerking van deze activiteit voor hun eigen school en leerlingen. Wij zijn weer benieuwd naar de resultaten! Als er andere scholen zijn die nog aan de slag willen met deze activiteit, laat het ons weten.

Contact met 3M

 

3M

3M

Talen4all Monstertaal

Het zusje van 3M, het Talen4all-project, heeft in samenwerking met Grendel Games de Monstertaalapp ontwikkeld. Met deze app kunnen bovenbouwleerlingen 8 verschillende talen leren met de Taalmonsters. De Taalmonsters zijn vredelievende buitenaardse wezens met een missie. Elk Taalmonster heeft een vreemde taal geleerd van een land op aarde om de mensen te informeren over een super schone en onbeperkte energiebron. Helaas is het ruimteschip van de Taalmonsters neergestort door een communicatieprobleempje…

De Taalmonsters hebben zich voor hun eigen veiligheid in voetgangersborden verstopt. De leerlingen kunnen de Taalmonsters helpen de weg naar hun ruimteschip terug te vinden door ze op te sporen. Hiervoor scannen ze met de telefoon of tablet een voetgangersbord, ze krijgen vragen in 8 talen en als ze deze juist beantwoorden bevrijden ze alle 20 Taalmonsters! Op de website vind je meer informatie en links om de app te downloaden. Wij hopen dat jullie en de leerlingen veel plezier beleven aan deze app! Hebben jullie ideeën nodig om aan de slag te gaan? Laat het ons weten, wij helpen graag!

Lees meer

 
 
 
3M

3M 3M 3M 3M

'Meer meertaligheid in het basisonderwijs… Ja maar, hoe? Nieuwe inzichten door meertaligheidsprojecten'
Joana Duarte, Mirjam Günther
Nederland is rijk aan talige en culturele diversiteit maar toch blijft de hoofdtaal van het curriculum het Nederlands. Andere talen, zoals migranten- of streektalen spelen een kleinere (of geen) rol in het onderwijs. In dit artikel worden recente ontwikkelingen omtrent het inzetten van alle in het onderwijs aanwezige talen besproken.
In: MeerTaal, 6(2), 14-17.

Lezen

3M

A holistic model for multilingualism in education
Joana Duarte, Mirjam Günther
This paper presents a holistic model for multilingualism in education, which combines different approaches to teaching and knowledge and places them in a continuum—from the acknowledgement of different languages to their actual use as a language of instruction.
In: E-JournALL, EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages, 5(2), 24-43.

Lezen

 
 

3MWoensdag 6 maart 2019
14.30-17.30 uur, NHL Stenden hogeschool

Activiteitenmarkt voor 3M en Talen4all scholen

3M Woensdag 22 mei 2019
14:30-17:30 uur, NHL Stenden hogeschool
Laatste 3M-workshop voor alle 3M-deelnemers en partners3M25-27 maart 2019, Valetta, Malta
2nd International Conference on Bilingualism
Symposium

3M11-12 april 2019, Växjö, Zweden
3rd Swedish Translanguaging Conference
Symposium

3M22-24 mei 2019, Leeuwarden
17th International Conference on Minority Languages (ICML XVII)
Symposium

 
 
3M
 
 
3M
3M
3M
3M
3M
 
 
3M
 

3M

 

3M Project
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden
Tel. (receptie): 088-9917000
3mproject@nhl.nl

 
3M Website3M Twitter3M Facebook3M LinkedIn3M Instagram
Het 3M-project is een project van NHL Stenden Hogeschool 3M wordt gefinancierd door SiA