3M Nieuwsflits Oktober 2020

Voor jullie ligt de 4e nieuwsflits van het 3M project. De nieuwsflits verschijnt net als de nieuwsbrief 2x per schooljaar. In de nieuwsflits geven we een korte indruk van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden en blikken we vooruit op de komende maanden.

 
 
3M

3M gaat door!

Het is zover: de aftrap van het vierde en laatste 3M jaar. Het was, en is, een bijzondere en onzekere periode. Als gevolg van het coronavirus is het 3M project verlengd en zal het vierde en laatste jaar anderhalf jaar duren. We maken er samen met de project- en netwerkscholen en alle partners iets moois van en we hopen jullie eind volgend jaar op de hoogte te kunnen brengen van de opbrengsten van het project.

Nu de scholen weer begonnen zijn proberen wij zo goed als de omstandigheden het toelaten het onderzoek op de fase 2 project- en netwerkscholen weer op te pakken. Zo zijn wij in september weer losgegaan met het maken van video-opnames en het afnemen van vragenlijsten. Hierbij worden de COVID-19 maatregelen uiteraard in acht genomen. De komende periode zullen wij contact op blijven nemen met de scholen om waar nodig nog afspraken te plannen.

 

3M

3M

3M attitude-onderzoek

Ook het onderzoek naar de attitudes van leerlingen binnen 3M scholen loopt verder. Hiervoor willen we graag nog enquêtes afnemen bij de leerlingen. Deze enquêtes kunnen afgenomen worden door de onderzoekers die video-opnames komen maken, maar in overleg kunnen ze ook door de leerkracht afgenomen worden. Helaas kunnen we in verband met COVID geen computerspelletjes meer doen met de leerlingen tot aan de kerstvakantie.

De laatste ronde dataverzameling (enquêtes, computerspelletjes en afsluitende interviews met de leerkrachten) zal plaatsvinden vanaf maart 2021 en is voor alle fase 1 en fase 2 projectwerkscholen. Als er hierover nog vragen zijn, kun je contact opnemen met Suzanne Dekker.

 
3M

Gratis cursus Frysk

Leren hoe jij je Friese lessen naar een hoger niveau kunt tillen? Meld je dan aan voor 'Klasse Frysk'!

Meer informatie

 
3M

Uitbreiding 3M Toolbox

Het nieuwe schooljaar brengt nieuw lesmateriaal! De online 3M Toolbox is in de zomer uitgebreid met 40 nieuwe les- en projectactiviteiten. Daarbij kun je denken aan meertalige rekenlessen, meertalige verhalen, maar ook meertalige activiteiten die gecombineerd kunnen worden met een creatieve les of een gymles. De Toolbox is in ontwikkeling en met behulp van jullie input hebben wij het streven om deze steeds te verbeteren en zo toegankelijk mogelijk te maken. Laat ons weten wat je van de activiteiten vindt door de vragenlijst in te vullen!

Naar de Toolbox

 

3M

3M

Online leeromgeving e3M

Naast de Toolbox is de online leeromgeving e3M volop in ontwikkeling. Beide thema's, Vogels en Bruggen, zijn nu in het Nederlands, Fries, Engels, Pools, Arabisch en Tigrinya en binnenkort ook beschikbaar in het Chinees en Turks. Bovendien wordt er in samenwerking met het project Versterking Drents en Duits in het basisonderwijs hard gewerkt aan het toevoegen van Drents en Duits.

Wil je de e3M-omgeving piloten? Dat kan! Aanmelden kan door de naam van je school, contactpersoon en e-mailadres te mailen naar 3mproject@nhlstenden.com. Na aanmelding krijg je een toegangscode toegestuurd. Even rondkijken in de omgeving kan ook door als 'gast' op e3M in te loggen.

 
3M

Monstertaal app nu in 13 talen!

Onze Monstertaal app, ontwikkeld in het Talen4all-project, is uitgebreid met Arabisch, Chinees, Turks, Pools en Indonesisch en bevat nu maar liefst 13 talen! Daarnaast is een quiz over meertaligheid toegevoegd. Door het juist beantwoorden van de quizvragen, kun je je monsterscanner upgraden en zo de meest bijzondere Taalmonsters verzamelen.

Meer informatieMonstertaal Lesplan

 
3M

Gezocht: leerkrachten groep 3/4

Voor het mee ontwikkelen van een observatie-instrument mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid zijn wij op zoek naar leerkrachten van groep 3 en/of 4. Voor groep 3 en 4 zijn er nog geen observatie-instrumenten. Doel is om een instrument te ontwikkelen voor de genres: het navertellen van een voorgelezen verhaal (Fries), het mondeling overleg (Fries of Nederlands) en het schrijven van een fictief verhaal (Nederlands en/of Fries).

Deelname aan het project biedt de gelegenheid om samen met andere leerkrachten de uitvoering van taaltaken door kinderen te bestuderen, de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de kenmerken van de verschillende genres, de kans om je bewuster te worden van de taalontwikkeling van de kinderen en de kans om je vaardigheden te versterken om de taalontwikkeling bij kinderen te stimuleren! Neem voor meer informatie contact op met Maaike Pulles of Sjoeke Faasse.

 
3M

Groeiende onderwijsongelijkheid als gevolg van thuisonderwijs

Toen op 16 maart vanwege het coronavirus de scholen werden gesloten, kwamen zowel scholen als ouders voor een grote uitdaging te staan. Kinderen kregen thuisonderwijs, waarbij ouders een belangrijke rol speelden. Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam toont aan dat de schoolsluiting gevolgen heeft gehad voor de kansengelijkheid in het onderwijs. Er werd onder andere geconcludeerd dat er grote verschillen zijn in de hulp die ouders kunnen bieden aan hun kind. Ook bleek dat ouders met een universitaire opleiding hun kind vaker ondersteunen bij het schoolwerk dan lager opgeleide ouders.

Hetzelfde verschil, maar nog groter, werd gevonden in het middelbaar onderwijs. Verder lijkt armoede een rol te spelen in het gebrek aan materiële middelen ter ondersteuning van de kinderen bij het schoolwerk. Bovendien werd een opvallend resultaat gevonden, namelijk dat de schoolsluiting voornamelijk problematisch lijkt voor jongens in het voortgezet onderwijs. Kijk hier voor het Engelstalige artikel.

 
 
 
3M
3M

Günther-van der Meij, M. T. & Duarte, J. (2020). Tower of Babel or Garden of Eden? Teaching English as a foreign language through a translanguaging lens. In: Zhongfeng, Tian, Aghai, Laila, Sayer, Peter & Schissel, Jamie (red.), Envisioning TESOL through a Translanguaging Lens: Global Perspectives. Springer.

3M

Duarte, J. & Günther-van der Meij, M. T. (2020). "We learn together" - translanguaging within a holistic approach towards multilingualism in mainstream education. In: Panagiotopoulou, Argyro, Rosen, Lisa & Strzykala, Jenna (red.), Inclusion, Education, and Translanguaging: How to Promote Social Justice in (Teacher) Education? Springer.

 
 

3M26 september - 28 oktober 2020, online
Big Event 2020
Het jaarlijks door MySchoolsNetwork georganiseerde meertalige Big Event staat dit jaar in het teken van het thema 'sustainability' (duurzaamheid). Samen met je klas kun je werken aan een creatieve oplossing voor een uitdaging of probleem op het gebied van duurzaamheid. De opdracht is meertalig en dient ingestuurd te worden in het Engels en ten minste één andere taal. Na afloop worden er 6 prijzen uitgedeeld!

3M20 oktober 2020, online via MS Teams
Symposium Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid: Visie op meertalig onderwijs
Op dinsdagmiddag 20 oktober vindt er een symposium plaats van het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid. Wij verwelkomen die middag gastspreekster Erna van Koeven met de lezing getiteld "Visie op meertalig onderwijs". De lezing vindt plaats op dinsdag 20 oktober van 15.00-15.45 uur. Erna van Koeven is één van de auteurs van het boek 'Rijke taal: Taaldidactiek voor het basisonderwijs'.

3M29 januari 2021, online
Congres 'Talige diversiteit in het onderwijs'
Talige diversiteit is één van de grootste uitdagingen van de huidige onderwijspraktijk. Hoe kunnen leerkrachten omgaan met deze diversiteit? Enerzijds wordt meertaligheid gewaardeerd en als meerwaarde gezien. Anderzijds wordt de dagelijkse en talige diversiteit soms nog steeds als obstakel voor het schoolsucces beschouwd. Op 29 januari willen wij kennis en ideeën met elkaar delen over de ontwikkelingen op het gebied van diversiteit in het onderwijs. Meld je aan of dien zelf een voorstel in!3M5 en 6 oktober 2020, online
EERA symposium: 'Developing Multilingual Literacies: exploring the role of communities for literacy development in multilingual families'
Presentaties door het 3M-team

3M8 oktober 2020, online
Symposium Heritage Language Schools Eindhoven: 'Meertalige kinderen, wat doe je ermee?'
Presentatie door het 3M-team

3M29 januari 2021, online
Congres Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid: 'Talige diversiteit in het onderwijs'
Presentaties door het 3M-team

 
 
3M
 
 
3M

SIG 10, 21 & 25 Conference 2020

Op 1, 2 en 3 juli vond live vanuit Groningen het SIG-congres plaats. Het thema van het congres was leren in de hedendaagse maatschappij, waarbinnen het gebruik van digitale technieken in leren en de kansen en uitdagingen van de multiculturele en meertalige maatschappij centraal staan. Het 3M team heeft deze dagen verscheidene presentaties gegeven en kennis en ervaringen gedeeld met een breed publiek. Het waren zeer interessante en leerzame sessies!


 
 
 
 
3M

Reflectiebijeenkomst projectscholen

Op 6 oktober hebben we tijdens de tweede reflectiebijeenkomst voor deelnemende projectscholen in de tweede fase van het 3M project teruggeblikt op de afgelopen periode.


Het was fijn om te merken dat iedereen, ondanks alle coronaperikelen, nog steeds zeer gemotiveerd is om ruimte te maken voor de thuistalen van kinderen. Linde en Laura hebben de aanwezigen meegenomen in hun analyses van de videodata tot nu toe.

3M

Linde liet zien dat kinderen in groepswerk de gespreksruimte innemen en dat kinderen geneigd zijn om eerst in de thuistaal te denken om vervolgens in andere talen te denken. Laura liet zien dat er in de meeste klassikale interacties nog veel sprake is van 1-op-1 gesprekken tussen de leerkracht en leerlingen, maar dat kinderen ook regelmatig zelf een inbreng hebben waarover gediscussieerd kan worden. De uitdaging die hier nog ligt, is om kinderen ruimte te geven en er dieper op in te gaan. Al met al liggen er mooie kansen om tot meertalige dialogische interactie te komen!

Verder is besproken hoe op basis van de opgedane inzichten een door de leerkrachten gekozen Toolbox activiteit (de vertelmand) de komende periode uitgevoerd kan worden in de les, waarbij er mooie ideeën naar voren kwamen om kinderen meer gespreksruimte te geven, ruimte te geven om te denken in de thuistaal en om de mooie opzet nog functioneler te maken.

Bedankt!
Wij willen de leerkrachten bedanken voor hun aanwezigheid en input en koesteren dat we ook in een online context samen kunnen werken aan het vormgeven van meertalige dialogische interactie. Op naar de volgende reflectieavond!

 
3M
 

3M

 

NHL Stenden Hogeschool
Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid
t.a.v. 3M-project
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden
Tel. (receptie): 088-9917000
3mproject@nhlstenden.com

 
3M Website3M TwitterLectoraat M&G Facebook
Het 3M-project is een project van NHL Stenden Hogeschool Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid 3M wordt gefinancierd door SiA


Oanmelde foar de nijsbrief kin fia 3mproject@nhlstenden.com.

Dizze nijsbrief wurdt ferstjoerd troch ien fan ús 3M-partners:
it Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen.