Attitude onderzoek

Voor het meten van het (langdurige) effect van de 3M tools voert promovenda Suzanne Dekker begeleidend onderzoek uit naar houdingen tegenover het gebruik van meertaligheid op basisscholen. Door het in kaart brengen van de ontwikkelende attitudes ten opzichte van meertaligheid en meertalig onderwijs gedurende de loop van het project worden de resultaten van het 3M-project meetbaar. Hiervoor wordt er gewerkt met enquêtes en Implicit Association Tests (IAT) die zowel expliciete als impliciete houdingen meten van leerlingen en leerkrachten. Dit onderzoek vindt plaats aan de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen onder begeleiding van promotor Goffe Jensma en co-promotoren Hanneke Loerts en Jan Berenst.

Publicaties van het 3M projectteam

Overige publicaties

Links gerelateerde projecten