Producten

Het 3M-project kent een aantal producten die gaandeweg ontwikkeld en opgeleverd worden,

 

De 3M-Toolbox zal bestaan uit een:

e-3M

Een digitaal en interactief leerplatform voor leerlingen in groepen 5-7 met meertalig materiaal (voor een aantal projectmatige uitwerkingen rondom het thema natuur en techniek) in zes talen (Nederlands, Fries, Engels, Tigrinya, Arabisch en Pools). Het wordt door de Afûk, een leerkracht van één van de projectscholen, onderzoekers en docenten van de Academie PO en het lectoraat voor Fries en Meertaligheid ontwikkeld.

 

3M-platform

Een open online platform voor het delen van de didactische meertaligheidsonderwijsaanpakken en de bijhorende materialen. Op dit platform zullen de aanpakken zoals die ontwikkeld worden, overzichtelijk worden gepresenteerd, o.a. in de vorm van “didactische kaarten” voor de leerkracht, die toegesneden zijn op uiteenlopende situaties in de klas waar meertaligheid gepraktiseerd wordt.

 

3M-videobox

Verzameling van video’s met didactische suggesties voor meertalig onderwijs (waarin lezen, schrijven, luisteren en spreken in de verschillende talen voorkomt in het kader van zaakvakonderwijs), becommentarieerd door leerkrachten en onderzoekers (en waar nodig ondertiteld in Nederlands en Engels).

Voorbeelden van activiteiten, verdeeld in 5 categorieën zijn hier te vinden: