Ontwikkelings- en interventieonderzoek

 

 

Begeleidingsprogramma

 

In fase 1 van het 3M-project zijn projectscholen via workshops en studie-avonden opgeleid in meertaligheid en meertalige didactiek. In fase 2 wordt het begeleidingsprogramma “Meertaligheid in dialogische interactie in de klas” uitgevoerd onder leiding van docentonderzoeker Frans Hiddink (lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid). Dit begeleidingsprogramma is ontwikkeld voor leerkrachten van fase 2 projectscholen. Het doel van dit programma is het doen van onderzoek naar de ontwikkeling in 1) de manieren waarop klassikale interacties en/of interacties tussen leerlingen in kleine groepjes verlopen, 2) in de wijze waarop kinderen (en leerkrachten) omgaan met verschillende talen in de klas en 3) in de manier waarop meertaligheid zich manifesteert in dergelijke gesprekken in de klas. De begeleiding kent de volgende twee lijnen: 1) (individuele) begeleiding in coachingsgesprekken aan de hand van video-opnames in de eigen klas en 2) gezamenlijke bijeenkomsten, waarin we met alle deelnemende leerkrachten ingaan op opvallende kenmerken van de video-opnames en deze relateren aan relevante inzichten uit de literatuur.

 

Attitudeonderzoek

 

Voor het meten van het (langdurige) effect van de 3M-producten voert promovenda Suzanne Dekker begeleidend onderzoek uit naar houdingen tegenover het gebruik van meertaligheid op basisscholen. Door het in kaart brengen van de ontwikkelende attitudes ten opzichte van meertaligheid en meertalig onderwijs gedurende de loop van het project worden de resultaten van het 3M-project meetbaar. Hiervoor wordt er gewerkt met enquêtes en Implicit Association Tests (IAT) die zowel expliciete als impliciete houdingen meten van leerlingen en leerkrachten. Dit onderzoek vindt plaats aan de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen onder begeleiding van promotor Goffe Jensma en co-promotoren Hanneke Loerts en Joana Duarte.

 

 

Publicaties van het 3M projectteam

Masterscripties binnen het 3M project

Overige publicaties