Pilotscholen gezocht!

Over het 3M-project

Het project “Meer kansen Met Meertaligheid” (3M - www.3mproject.nl), is een project van het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid van de NHL Stenden Hogeschool, gericht op het verbeteren van de positie van het Fries en andere minderheids- en migrantentalen in het basisonderwijs. Binnen het 3M-project wordt een interventie ontwikkeld en geïmplementeerd voor:

  • Minder taalscheiding tussen de voertalen in het onderwijs (Nederlands, Fries en Engels)
  • Waardering van migrantentalen
  • Meer gebruik van het Engels en Fries naast het Nederlands.

 

Met deze aanpak wil het project de attitudes van leerlingen en docenten ten aanzien van het leren van minderheids- en migrantentalen en meertaligheid positief beïnvloeden. In de eerste fase van het project (2017-2019) zijn in samenwerking met 8 projectscholen meertalige activiteiten ontwikkeld gericht op de meertalige vraagstukken van de deelnemende scholen. De activiteiten staan in een online toolbox (3mproject.nl/toolbox). Daarnaast is de zestalige online leeromgeving e3M rondom het thema Natuur & Techniek ontwikkeld. Deze omgeving is bedoeld voor de middenbouw en ontwikkeld in het Nederlands, Engels, Fries, Pools, Arabisch en Tigrinya (3m.edufrysk.nl). In fase 2 van het project (2019-2021) gaan 4 nieuwe projectscholen de activiteiten en e3M implementeren en evalueren.

De rol van een netwerkschool

 

We werken met project- en pilotscholen. De vier projectscholen die intensieve consultatie krijgen, zijn al gevonden: nu zijn wij nog op zoek naar pilotscholen. Pilotscholen krijgen toegang tot de volledige toolbox met activiteiten en e3M. Pilotscholen kunnen gebruik maken van de activiteiten die goed aansluiten bij hun school en deze door middel van een korte vragenlijst van feedback voorzien. Pilotscholen zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de studie-avonden die worden georganiseerd op de NHL Stenden Hogeschool, maar hebben hier geen verplichtingen in. Op deze manier kan uw school op een laagdrempelige manier proeven aan een holistische aanpak van meertaligheid!